Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Högsta styresman för franciskanorden. Ursprungligen var denne nästan enväldig men efterhand ökade generalkapitlets makt. Generalministern utsågs av generalkapitlet på livstid och kunde också avsättas av generalkapitlet. År 1517 bestämdes generalministerns ämbetstid till sex år.

Finsk beskrivning

kenraaliministeri, fransiskaaniveljeskunnan kenraali

fransiskaaniveljeskunnan korkein johtaja

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IV: 663ff.

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , II: 1202–1203. http://runeberg.org/tieto/