Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Spannmålsavgift som användes till att bestrida kostnaderna för ett hospitals verksamhet och underhåll. Avgiften utgick från hospitalshemman och som hospitalstionde från andra hemman. Allmogen var efter 1668 skyldig att forsla spannmålen till den plats i lagsagan som landshövdingen hade utpekat. Tidigare hade detta varit hospitalets eget ansvar.

Finsk beskrivning

hospitaalivilja*, sairaalavero*

sairaalan ylläpitämiseksi kerätty maksu, joka maksettiin viljana

Källor

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , IV (1863): I: § 95: 152.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

hospitalsränta

Se vidare