Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Generalvikarie för en biskop, vars befogenheter gällde hela stiftet och hela den biskopliga jurisdiktionen. I de fallen krävdes mera preciserade fullmakter.

Finsk beskrivning

täysivaltainen yleisvikaari*

piispan sijainen, jonka valtaoikeudet kattavat koko piispallisen oikeudenkäytön

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , V: 251.

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare