Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Reglemente för hur relationerna mellan bönderna skulle organiseras i byaordningar. Landshövdingen skulle övervaka att modellen anpassades till lokala förhållanden. Mönsterbyordningen skapades i enlighet med 1734 års lags bestämmelser om byordningar och byars överenskommelser. Den antogs 1742, men kom att få en mycket ojämn spridning.

Finsk beskrivning

kyläjärjestysmalli

Säädös siitä, miten talonpoikien suhteet tulisi järjestää kyläjärjestyksissä. Malli luotiin vuonna 1734 ja hyväksyttiin 1742, mutta otettiin käyttöön hyvin vaihtelevasti.

Källor

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 240.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , (kyläjärjestys).

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 63.

Andra språk

Dåtida finska kyläjärjestysmalli, kyläsääntömalli