Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Högre officer som förordnats att förrätta mönstring av trupp eller fartygsbesättning.

Finsk beskrivning

taisteluherra, katselmusherra*

Katselmuksen suorittava korkeampi upseeri.

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 47.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 239.