Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Centralkyrka i ett hundare. Enligt Upplandslagen skulle det finnas en hundarekyrka i varje hundare. Enligt Olaus Petri var denna också den äldsta kyrkan i hundaret. Den låg i allmänhet i närheten av hundarets forna hedniska kultort med efterleden -tuna.

Finsk beskrivning

hundarikirkko*; muinaiskihlakunnan keskuskirkko

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk