Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Organisatorisk enhet inom johannitorden. Prioraten organiserades i tungor och bestod av bailliskap. Prioratet leddes av en prior. Dacia (Skandinavien) hörde till den tyska tungan och betraktades vanligen som ett priorat. Enligt den tyska generalpriorns uppfattning var Dacia dock enbart ett bailliskap.

Finsk beskrivning

prioraatti

johanniittain ritarikunnan organisatorinen alueyksikkö; Skandinavian prioraatti Dacia kuului saksalaisen kielijaoston alaisuuteen.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VII: 601.