Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kunglig skattkammare där kungens och rikets dyrbarheter förvarades. Under medeltiden var skattkammaren inte skild från de finansiella uppgifterna.

Finsk beskrivning

kuninkaallinen aarrekamari

Keskiajalla aarrekamari kuului vielä taloushallinnon piiriin.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VIII: 191.

Andra språk

Inga termer på andra språk