Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ett mynts ädelmetallinnehåll angivet i proportion till dess totalvikt enligt en vedertagen skala som karat eller lod.

Finsk beskrivning

korn

nettopainon ja bruttopainon välinen suhde, joka ilmaisee jalometallipitoisuuden

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 117.

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IX: 144.

Andra språk

Inga termer på andra språk