Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förteckningar över de botgöringar som biktfadern kunde ålägga de biktande. Vanligen var de uppställda enligt synd i alfabetisk ordning. De upptar också reservatfall, för vilka biskopen eller påven själv måste utmäta penitens. Flera är kända från svensk medeltid och samtliga är av utländskt ursprung.

Finsk beskrivning

hyvitystöiden luettelo

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XIII: 353.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

botbok
liber poenitentialis

Se vidare