Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1500-talet benämning på regim, regering (till exempel kung Gustavs hårda och stränga regemente). Uttrycket förekom särskilt i sammansättningar med motsvarande betydelse: biskopsregemente, interims-, hushålls-, husbonde-, parti-, skräck-, sekreterarregemente, regementsråd. Det övergick under 1600-talet i betydelsen förmåga att regera eller styra, ledar- eller regentegenskap, välde.

Finsk beskrivning

hallinto, komento, määräysvalta

1500-luvulla käytetty ilmaus hallituksesta tai ylipäätään hallintovallasta (esimerkiksi Kustaa Vaasan kova ja ankara hallinto/komento).

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , II: 462 (komento).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/