Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Chef för Kammararkivet 1617–1838.

Finsk beskrivning

arkistontarkastaja, arkistonhoitaja

Kamariarkiston johtaja 1617–1838

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 134.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 13: 730. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Latin inspector archivi

Tid

Svenska tiden

1600-tal
1700-tal
1800-tal

1617–1809
(i Sverige 1838)