Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sedan autonoma tiden en växel som ska betalas vid uppvisandet.

Finsk beskrivning

avistavekseli, näyttövekseli

Näytettäessä maksettava vekseli.

Källor

Eklund, Stephanie & Annika Rembe , Juridiska ord och begrepp , Stockholm: Karnov Group Sweden AB 2011 , (a vista).

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 140.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 32.

Andra språk

Inga termer på andra språk