Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Polisbefäl i Viborg 1797–1811 med uppgifter motsvarande kvartersuppsyningsmännens, vilkas tjänster i staden indrogs förstnämnda år.

Finsk beskrivning

poliisipäällysmies

poliisin päällystöön kuuluva henkilö

Källor

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 659, 669.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 659, 669.