Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Översikt över räkenskaperna för ett kvartal; kvartalsredogörelse. Kvartalsförslag gjordes bl.a. över ett postkontors rörelse och avskrivningar. Av förslaget framgick föregående kvartals balans, uppburna postmedel (fribrev och postportoavgifter), en procent av alla löneutgifter, extraordinarie inkomster samt nettosumman.

Finsk beskrivning

neljännesvuosi-ilmoitus

Katsaus tilinpitoon neljännesvuoden ajalta. Neljännesvuosi-ilmoitus tuli tehdä muun muassa postikonttorin liiketoiminnasta ja poistoista. Ilmoituksesta kävivät ilmi edeltäneen neljänneksen taseet, perityt postimaksut, palkkamenot prosentteina, ylimääräiset tulot sekä nettosumma.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 1040.

Schmedeman, Johan , Kongl. stadgar, förordningar bref och resolutioner, ifrån åhr 1528 in til 1701 angående justitiæ och executions-ährender 1706 , 1707: 266–267.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 162.

Andra språk

Dåtida finska neljännesvuositili-ilmoitus, neljännestili

Synonymer

kvartalförslag