Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Penningsumma eller ranson som erhålls eller utbetalas kvartalsvis, särskilt om lön, pension, hyra och dylikt. Kvartalspenningarna ingick i jordeboksräntan i delar av Korsholms norra härad.

Finsk beskrivning

neljännesvuosimaksu

rahasumma tai maksuosuus, joka saatiin tai maksettiin kvartaaleittain eli neljännesvuosittain. Erityisesti palkasta, vuokrasta ja vastaavista. Kuului maakirjaveroon Mustasaaren pohjoisen kihlakunnan osissa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 507.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 283.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska neljännesrahat

Synonymer

kvartalpenningar