Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I städer i Gamla Finland tjänsteman för olika övervakningsuppgifter samt allmän åklagare, med undantag för ståthållarskapsperioden 1784–1797.

Finsk beskrivning

kaupunginviskaali

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 324.

Länsräkenskaperna, Gamla Finland i Riksarkivet (enskild volym: FRA + nr) , 9968.

Nikula, Oscar , Stadsväsendet i Finland 1721-1875. I: Stadsväsendets historia i Finland , Helsingfors: Finlands stadsförbund 1987 , 185.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 26: 898. http://runeberg.org/nf/

Ranta, Raimo , Lappeenrannan kaupungin historia 1743–1811, II 1978 , 61.

Ranta, Raimo , Stadsväsendet under stormaktstiden. I: Stadsväsendets historia i Finland , Helsingfors: Finlands stadsförbund 1987 , 84.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 659.

Ruuth, J.W. & Erkki Kuujo , Viipurin kaupungin historia III , [Helsinki]: Torkkelin säätiö 1975 , 176.

Andra språk

Ryska gorodskoj fiskal´
Tyska Stadtfiskal

Synonymer

stadsofficial