Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

De dokument som berörde en enskild patient på ett hospital. Efter 1686 inkluderades också ett prästbevis med uppgifter om patientens tillgångar, som efter dennes död skulle tillfalla hospitalet.

Finsk beskrivning

potilasasiakirjat

Asiakirjat, jotka liittyivät tiettyyn potilaaseen sairaalassa. 1686 niihin lisättiin myös potilaan varallisuudesta kertova papintodistus. Potilaan kuoleman jälkeen varallisuus siirtyi sairaalalle.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 817.

Finlex : Den elektroniska författningssamlingen samt samlingar av uppdaterade och ursprungliga författningar. II. Ursprungliga författningar , 298/2009.