Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på skottman i Stockholm. Antalet skottherrar där var fyra. Två representerade menigheten och två var rådmän. De senare var vanligen föregående års rättafogdar. Skottherrarna utsågs för ett år i taget och ansvarade för skatteuppbörden.

Finsk beskrivning

skottherre

keskiaikaisen kaupunkiyhteisön/rahvaan edustaja kaupungin asioissa (Tukholma)

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XVII: 2.

Andra språk

Inga termer på andra språk