Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på medeltida räkenskapsbok som innehåller uppgifter om erläggande och förvaltning av skattemedel. I skotteböckerna antecknades de skattepliktiga borgarna efter bostad och de utgjorde därför en typ av föregångare till adressböcker. Skotteböcker förda i de finska städerna har inte bevarats.

Finsk beskrivning

verotuskirja*

Keskiajalla laadittu kirjatyyppi, joka sisälsi tietoja verotuksen toimeenpanosta sekä verovarojen hallinnoinnista.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare