Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I städerna i Gamla Finland stadsanställd sotare för rengöring av skorstenare.

Finsk beskrivning

nuohooja

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 143.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 654, 659.

Andra språk

Tyska Schornsteinfeger
Ryska trubočist