Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skattemedel som erlades i städerna under medeltiden. Skottet uppbars av skottherren och förvarades i skotthuset. Beräkningsgrunderna för skottet är oklara. Eventuellt utgick det med 4 procent på den beskattade hantverkarens eller köpmannens rörelsekapital. Intäkterna redovisades årligen den 1 maj för borgmästaren.

Finsk beskrivning

verorahat*; keskiajalla kaupungeissa perityistä veroista saadut varat

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

skott
skottpeng