Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av magistrat utfärdat protokoll över lossat fraktfartyg, dess last och erlagda tullavgifter. Avmönstringsprotokoll krävdes för att skepparen skulle få ersättning för de tullavgifter han hade lagt ut.

Finsk beskrivning

lastinpurkupöytäkirja*

Lastistaan puretun rahtialuksen rahdista laadittu pöytäkirja, jotta aluksen päällikkö voisi saada korvauksen maksamistaan tullimaksuista.

Källor

Samling af placater, förordningar, manifester och påbud, hvilka i storfurstendömet Finland sedan 1808 års början från trycket utkommit Del I–XVII 1821–1862 , VIII (1839): § 125, p. 2:146.