Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avslutande av tjänstgöring, till exempel på ett fartyg eller i militära sammanhang.

Finsk beskrivning

päästökatselmus

Merimiehen tai sotilashenkilön lähteminen palveluksesta.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 147.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 8 .

Andra språk

Dåtida finska erokatsastelu