Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I kyrkorätten den bestämda ämbetsställning som en klerk vid en bestämd kyrka blev ordinerad till och som han med hänsyn till beneficium hade rättskrav på. Avsikten med systemet var att undvika kringflackande arbetslösa klerker och säkra en arbetsplats åt varje klerk som blev ordinerad. I Sverige är vigningar för en bestämd sockenkyrka inte kända. Däremot förekom listor på vigningar för bestämda stift.

Finsk beskrivning

tietyssä kirkkoon liittyvä virka, johon pappi vihittiin

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

titulus canonicus