Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Befälhavaren för en komtur, eller ett kommando inom Tyska orden.

Finsk beskrivning

komtuuri; komturian eli ritarikuntaprovinssin alaosaston käskynhaltija

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk