Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel för fånge i fängelse eller tukthus som fungerade som talesman för de andra fångarna. Termen förekom i lagterminologin under autonoma tiden efter 1889.

Finsk beskrivning

isäntävanki

toisten vankien edustajana toiminut vanki

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 114.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid