Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Huvudsakligen från 1727 av vederbörande myndighet (landshövding, domstol, polismyndighet) utfärdad order om transport av fånge. I ordern uppgavs vart fången skulle föras samt huruvida och på vilket sätt han eller hon skulle hållas fängslad under transporten. Från autonoma tiden kallades ordern vanligen fångpass.

Finsk beskrivning

vankipassi

Pääasiassa vuodesta 1727 eteenpäin esiintyvä viranomaisen (maaherra, tuomioistuin, poliisiviranomainen) laatima käsky vangin kuljettamisesta. Passiin sisältyi tiedot määränpäästä sekä siitä, miten hänet tuli sinne kuljettaa. Autonomian ajalla käytettiin termiä ”fångpass”.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 58.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 9: 191, 192. http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 114.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/