Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Allmän benämning på fångkost under svenska tiden och autonoma tiden från det att fängelserna började inrättas cirka 1620 till att reformerna av fängelseväsendet inleddes på 1860-talet. Ursprungligen användes termen om den föda fången själv skaffade, från 1699 om den föda som köptes av fången med fångpenningar och från autonoma tiden om den noga reglerade fångkost som staten bestod fångarna med.

Finsk beskrivning

vanginmuona

Yleisnimitys vangeille annetulle ruoalle Ruotsin vallan ja autonomian aikana aina vankiloiden perustamisesta vuoden 1620 tienoilla vankilareformien alkuun 1860-luvulle. Alun perin ilmaus tarkoittii ruokaa, jonka vanki itse hankki, vuodesta 1699 ruokaa, jonka hän osti rahoillansa ja autonomian aikana sitä vankien saamaa säänneltyä annosta, jonka valtio heille kustansi.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 114.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska vanginruoka, vanginmuona

Synonymer

fångkost