Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Folkrätt, oavsett politiska gränser. Inom romerska rätten: naturlig rätt, allmänmänsklig rätt.

Finsk beskrivning

kansainoikeus (roomalaisen oikeuden osa)

Källor

Modéer, Kjell Åke , Historiska rättskällor: En introduktion i rättshistoria , 2 uppl. , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag 1997 , 82.

Nikkarinen, Lasse (toim.) , Lakitieto 4 , Helsinki: Otava 1983 , 1870.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 176.

Andra språk

Latin jus gentium, ius gentium
Dåtida finska kansainoikeus, kansainoikeusoppi; luontaisoikeus, yleisinhimmillinen oikeus

Synonymer

ius gentium