Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sedan autonoma tiden beteckning för beviljande av medborgarskap.

Finsk beskrivning

kansalaistaminen

kansalaiseksi ottaminen, naturalisaatio

Källor

Eklund, Stephanie & Annika Rembe , Juridiska ord och begrepp , Stockholm: Karnov Group Sweden AB 2011 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 478.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 241.

Andra språk

Dåtida finska kansalaistuttaminen

Tid

1800-tal

1809–