Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Allmänt förekommande termin i medeltida rättsliga sammanhang. Terminen var av varierande längd. I Björköarätt ärvde kungen om arvingar inte gav sig till känna år och dag efter dödsfallet. Dag var i detta fall inom sex veckor.

Finsk beskrivning

vuosi ja päivä

keskiajalla käytetty määräajan ilmaus esimerkiksi perinnön saajaksi ilmoittauduttaessa

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XX: 452.

Andra språk

Inga termer på andra språk