Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Till jordeboksräntan hörande skatt som erlades i ett visst antal dagsarbeten på kronans (eller indelningshavarens) jordegendom. Den beräknades vanligen till hälften i öke- eller andra drängdagsverken. Årligt dagsverke reglerades 1652 för hela landet, då dagsverket skulle uppgå till sex körslor och tolv dagsarbeten per mantal och år. Det kunde ersättas med en avgift som utmättes enligt markegången.

Finsk beskrivning

vuosittainen päivätyövelvollisuus, vuosittainen taksvärkkivelvollisuus

Maakirjaveroon kuuluva vero, joka suoritettiin tiettynä määränä päivätöitä kruunun (tai alueen verotusoikeuden omistajan) maatiloilla. Se laskettiin tavallisesti puolessa määrin hevos- tai muina renkipäivätöinä. Se säädettiin 1652 koko maata koskevaksi, ja päivätyövelvollisuuden tuli olla 6 ajoa ja 12 päivätyötä manttaalia ja vuotta kohti. Se voitiin korvata erikseen laskettavala maksulla.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 15, 112–113.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 460, 549, 850.

Jutikkala, Eino , Suomen postilaitoksen historia 1638–1938. Ruotsin vallan aika I 1938 , 107.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 69 (dagsverke).