Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av stad förd bok över nyblivna borgare som med sin namnteckning bekräftade att de skulle efterleva lagar och förordningar.

Finsk beskrivning

allekirjoituskirja*

kirja, johon uudet asukkaat vakuuttivat allekirjoituksellaan elävänsä lakien ja määräysten mukaisesti

Källor

Handledning till judiciella arkiv , 2 , Malmö: Malmö stadsarkiv 1991 , 34.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare