Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av vissa städer på 1700-talet förd bok över stadssekreterarens eller annan tjänstemans till uppbördsmannen eller -kammaren gjorda anvisningar att ur stadens kassa betala ut arbetslöner, fattigmedel m.m.

Finsk beskrivning

maksuosoituskirja

kaupungeissa pidetty kirja kaupungin kassasta menneistä maksuista

Källor

Handledning till judiciella arkiv , 2 , Malmö: Malmö stadsarkiv 1991 , 40.

Andra språk

Dåtida finska maksukäskykirja, maksunosotuskirja

Se vidare