Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland på 1700-talet prövning av lägre domstolars domslut i såväl tvistemål som brottmål. Prövningen utfördes av appellationsdomstolar, i högsta instans av Dirigerande senaten, men även av guvernörer. Särskilt under perioden 1775–1796 skulle lägre domstolars domslut i stor utsträckning rutinmässigt underställas högre instanser för revision. I Gamla Finland gällde dessa stadganden under ståthållarskapsperioden 1784–1797.

Finsk beskrivning

revisio

tuomion uudelleenkäsittely ylemmässä tuomioistuimessa (Venäjä, 1700-luku)

Källor

Brokgauz, F.A. & I.A. Efron , Enciklopedičeskij slovar. Izdatel´ F.A. Brokgauz i I.A. Efron, 1–41 1890–1904 , 26: 424–426.

Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj Imperii (Sobranie pervoe 1649–1825) I–XLVI 1828–1830 .

Andra språk

Tyska Revision
Ryska revizija
Dåtida finska (tuomion) nosto, revisioni

Tid

Svenska tiden

1700-tal

1784–1797