Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteboställe för forstmästare.

Finsk beskrivning

metsänhoitajan virkatalo

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 582 (forstmästare).

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 107.