Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel på adlig ogift dotter, under senmedeltiden med arvs- och ägorättslig betydelse; ungmö. Titeln trängdes ut av frökentiteln, i borgerliga kretsar ersatt från 1800-talet med mamsell, medan jungfru under 1700-talet började beteckna kvinnligt tjänstehjon av högre rang i högre stånds hushåll (husjungfru).

Finsk beskrivning

aatelisneiti, herrasneiti

Källor

Helenius-Öhberg, Eva , En drottnings jordafärd. Hovkapellet vid Ulrika Eleonoras d.y. begravning 1742 2002 , 31. http://www.musikforskning.se/stm/STM2002/STM2002HeleniusOberg.pdf

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 1061.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 13: 279. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Dåtida finska neito