Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Officer som förde befäl över en skvadron, vanligen en ryttmästare.

Finsk beskrivning

eskadroonanpäällikkö

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 329.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

skvadronschef
sqvadronchef