Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Officer som såsom närmaste man till chef eller befälhavare för befälet över dennes stab och leder dess arbete.

Finsk beskrivning

esikuntapäällikkö

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1938 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 329.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

stabchef