Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

De oindrivna kronoutskylder som från 1711 vid en häradsfogdes avgång skulle indrivas av den tillträdande häradsfogden.

Finsk beskrivning

edeltäjän rästit

Siinä tapauksessa, että kihlakunnanvouti kuoli, perimättömät kruununverot tuli vuodesta 1711 maksaa toimeen astuvalle kihlakunnanvoudille.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 901.

Andra språk

Inga termer på andra språk