Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Enhet vid Socialministeriets allmänna avdelning.

Finsk beskrivning

asuntoasiaintoimisto (sosiaaliministeriö)

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1940, 1950.

Andra språk

Inga termer på andra språk