Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Föreståndare för tullbevakning.

Finsk beskrivning

tullivalvonnan esimies

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 627 (tullbevakning).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/