Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Författning innehållande regler för verkställigheten av tullagen och tullförordningen.

Finsk beskrivning

tullisääntö

Källor

Ahlman, Ferdinand , Svenskt-finskt lexikon. Red. K. Forsman , Tredje, tillökta och omarbetade upplagan , Tredje, tillökta och omarbetade upplagan , 38 , Helsingfors: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1885 , 849.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/