Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kyrkotionde som anslogs åt stora barnhuset i Stockholm när det inrättades 1637.

Finsk beskrivning

lastenkotikymmenykset, lastenhuonekymmenykset*

Kirkon kymmenysvero, jonka tuotto suunnattiin vuonna 1637 käyttöön otetun Tukholman suuren lastenkodin tukemiseen.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 29 (arrende).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk