Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Överståthållarens i Stockholm närmaste man.

Finsk beskrivning

alikäskynhaltija

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 672.

Ranta, Raimo , Åbo stads historia 1600–1721 Andra bandet , [Åbo]: [Åbo stad] 1977 , 531.

Andra språk

Inga termer på andra språk