Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Telegrafstation som endast var verksam sommartid med tillfällig personal.

Finsk beskrivning

kesäasema*

kesäisin auki oleva lennätiasema

Källor

Risberg, Einar , Suomen lennätinlaitoksen historia 1855–1955 , Helsinki: Posti- ja lennätinhallitus 1959 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1937: nr 211: § 26–27: 487 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/