Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den ersättning som soldaterna började få 1791 i utbyte mot att de själva skaffade sig vissa små persedlar.

Finsk beskrivning

kulukorvaus, kulumiskorvaus*

Sotilaiden vuodesta 1791 saama korvaus, jos he joutuivat itse hankkimaan osan varusteistaan.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 202.

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .