Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Värvad trupp som bildades av den borgerliga senaten den 9 september 1917. Ordningsfanan, som var stationerad i Saksanniemi i Nyland, skulle verka som en beriden polisstyrka. Befälet bestod av före detta ryska och finländska officerare och underofficerare. I anslutning till inbördeskriget 1918 flyttades truppen till Lappajärvi i Österbotten och deltog i kriget på den vita sidan under namnet Nylands dragonregemente.

Finsk beskrivning

Järjestyslipusto, Saksanniemen Järjestyslipusto, Saksannniemen ratsupoliisikoulu

Ratsastava poliisikomennuskunta vuosina 1917–1918.

Källor

Donner, Kaj (et al.) , Finlands frihetskrig skildrat av deltagare : 4, Tiden intill den vita offensiven , Helsingfors: Schildt 1924 , 98.

Forsius, Arno , Saksanniemen Järjestyslipusto eli ratsastava poliisikomennuskunta vuosina 1917–1918. Julkaisussa Kulttuuria, ihmisiä, sukuja . http://www.saunalahti.fi/arnoldus/saksanni.html

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Nylands dragonregemente