Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på innehavaren av den högsta underbefälsgraden vid artilleriet, ersattes inom den svenska armén 1915 med furir.

Finsk beskrivning

ensimmäinen konstaapeli, ensimmäinen konstaapeliupseeri*

tykistön korkein alemman päällystön arvo

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/